150K

1.000

750K

5.500

1.500K

12.500

3.000K

27.000

6.000K

60.000

12.000K

150.000

Thời gian hoàn thành 1h - 2h

  • Không tụt.
  • Chia được nhiều bài
  • Được để dành ( tạo quỹ)
  • Không yêu cầu mật khẩu đăng nhập
  • Vui lòng để profile cá nhân ở chế độ công khai.
  • Liên hệ cho team mình qua fanpage để được hướng dẫn thêm nhé

Hiện tại team mình đã có dịch vụ Auto Like rồi, bạn có thể tham khảo nhé.

  • Cung cấp số lượng post bạn cần
  • Cung cấp số lượng like bạn dự định chạy
  • Ví dụ: Bạn sẽ chạy 5000 like cho 20 post, mỗi post khoảng 200-300 like, sau khi order xong bên mình sẽ set up cho acc của bạn chạy, cứ mỗi khi lên post mới thì số like  nó sẽ tăng ngẫu nhiên trong khoảng 200-300 like mà không cần phải nhắn tin qua cho bên mình team mình. Nó sẽ chạy đến khi vừa hết 20 post và hết 5000 like. Nếu hết quỹ like dự trữ thì cứ tiếp tục order thêm.

CÁC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TEAM MÌNH

Xem thêm các đánh giá tại fanpage của team mình nhé: https://www.facebook.com/pg/AlphaTeamVietNam/reviews/?ref=page_internal