7$

100 người

14$

200 người

35$

600 người

70$

1300 người

140$

1300 người

350$

8000 người

Lưu ý

  • Dich vụ này bao gồm: 

 + Người thích sự kiện

 + Người tham gia sự kiện

  • Không yêu cầu mật khẩu đăng nhập
  • Cung cấp link sự kiện cho team mình qua fanpage nhé
  • Liên hệ để biết thêm chi tiết

CÁC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TEAM MÌNH

Xem thêm các đánh giá tại fanpage của team mình nhé: https://www.facebook.com/pg/AlphaTeamVietNam/reviews/?ref=page_internal