130K

1.000 Views

30-50s/1 views

1050K

10.000 Views

30-50s/1 views

4590K

50.000 Views

30-50s/1 views

190K

1.000 Views

2-5 phút/1 views

1690K

10.000 Views

2-5 phút/1 views

6390K

50.000 Views

2-5 phút/1 views

Target Traffic ( Traffic từng quốc gia theo yêu cầu)
360K

1.000 Views

2-5 phút/1 views

3300K

10.000 Views

2-5 phút/1 views

14500K

50.000 Views

2-5 phút/1 views

Lưu ý

1. Liên hệ qua fanpage để gửi link youtube cần tăng view

2. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Fanpage để được hỗ trợ nhé ^^

CÁC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TEAM MÌNH

Xem thêm các đánh giá tại fanpage của team mình nhé: https://www.facebook.com/pg/AlphaTeamVietNam/reviews/?ref=page_internal