5$

1.000 Views

Max 2 videos

10$

2.000 Views

Max 4 videos

20$

5.000 Views

Max 8 videos

50$

15.000 Views

Max 10 videos

100$

35.000 Views

Max 20 videos

200$

100.000 Views

Max 30 videos

Lưu ý

  • Không tụt View.
  • Không yêu cầu mật khẩu đăng nhập
  • Khi order gửi link video qua fanpage cho team mình nha

CÁC PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TEAM MÌNH

Xem thêm các đánh giá tại fanpage của team mình nhé: https://www.facebook.com/pg/AlphaTeamVietNam/reviews/?ref=page_internal